Thông báo về cookie

Trang web này sử dụng cookie cho mục đích về chức năng, tạo tiện lợi và thống kê. Nếu đồng ý sử dụng cookie, vui lòng nhấp "Có, tôi đồng ý".

Báo cáo quyền riêng tư

Tập đoàn Bosch (Bosch) rất vui mừng bạn truy cập trang web của chúng tôi và hoan nghênh sự quan tâm của bạn đối với công ty và sản phẩm của chúng tôi.

Bosch rất tôn trọng sự riêng tư của bạn

Bảo vệ sự riêng tư của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân là một vấn đề quan trọng mà chúng tôi đặc biệt chú ý trong quá trình kinh doanh. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân thu thập được trong khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi một cách bảo mật và hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật.

Bảo vệ dữ liệu và bảo mật thông tin là một phần của chính sách công ty của chúng tôi.

Thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân chỉ được lưu trữ khi bạn tự nguyện cho phép sử dụng với mục đích nhất định, ví dụ khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, khi thực hiện một cuộc khảo sát, một cuộc thi hoặc khi thực hiện hợp đồng.

Ngoài ra các thông tin sau được thu thập khi quý khách đến truy cập trang web của chúng tôi: địa chỉ IP, các trang web mà bạn đã truy cập để truy cập vào trang chúng tôi (trang giới thiệu), các trang đã xem, các file tải về (download), video được xem / file âm thanh được nghe, liên kết cá nhân được bấm vào, từ tìm kiếm hoặc cụm từ tìm kiếm (tìm kiếm trang web), thời gian truy cập, trình duyệt được sử dụng v.v. Nếu việc truy cập trang web này là kết quả của quảng cáo trực tuyến như banner, video quảng cáo, quảng cáo công cụ tìm kiếm v.v., chúng tôi cũng ghi lại những banner nào, biểu ngữ quảng cáo nào v.v. là động cơ bạn đến truy cập các trang web của Bosch.

Những hiểu biết chúng tôi đạt được cho phép chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa trang web của chúng tôi và chỉnh cho tốt hơn theo nhu cầu của khách hàng.

Sử dụng các tập tin cookies

1) Tập tin cookies của Bosch

Bosch sử dụng cookie và các thành phần hoạt động (ví dụ như JavaScript) để theo dõi các sở thích của khách hàng truy cập và để điều chỉnh các thiết kế của các trang web.

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Nếu bạn thích, bạn có thể xóa các tập tin cookie bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến vấn đề một số chức năng không còn sẵn nữa. Để được thông tin thêm về việc xóa các tập tin cookie, hãy tham khảo chức năng trợ giúp của bộ trình duyệt.

2) Tập tin cookies của bên thứ ba

Một số trang web Bosch kết hợp nội dung và dịch vụ từ các nhà cung cấp khác (ví dụ như YouTube, Facebook, Google, Twitter). Những nhà cung cấp này có thể sử dụng các tập tin cookie và các thành phần hoạt động. Bosch không có ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của các nhà cung cấp này.

Sử dụng các công cụ phân tích trên web Webtends

Bosch tiến hành đo bằng các công cụ phân tích trang web của Webtrends đối với các trang mạng Internet.

Các dữ liệu truy cập sẽ được thu thập một cách ẩn danh, vì vậy sẽ không có kết nối nào với người sử dụng. Đặc biệt, điều này sẽ được thực hiện bởi việc ẩn danh địa chỉ IP.

Đo Cookies được sử dụng để dễ dàng phân tích việc sử dụng trang web. Đặc biệt, nhờ việc đó, Bosch có thể cải thiện được chất lượng dữ liệu. Các thông tin được tạo ra qua việc sử dụng các trang Internet sẽ được truyền ẩn danh đến các cổng thống kê (statse.webtrendslive.com), cổng này được điều khiển bởi Webtrends Inc, số đường 555 SW Oak, Suite 300, Portland, OR 97204, ("Webtrends") Hoa Kỳ, tại Hoa Kỳ.

Chỉ những người được ủy quyền có thể truy cập các dữ liệu ẩn danh này.

Sử dụng các plugin xã hội mà là một phần của phương tiện truyền thông xã hội

1) Facebook

Trang web Bosch sử dụng các plugin xã hội ("plugins") của mạng xã hội Facebook.com. Mạng xã hội này được điều hành bởi Facebook Inc, Palo Alto, CA, Hoa Kỳ ("Facebook"). Các plugin này liên kết với logo Facebook hoặc hậu tố "Facebook", "thích", hoặc "chia sẻ".

Nếu bạn truy cập một trang web của chúng tôi có chứa những plugin này, họ vẫn được vô hiệu hóa. Các plugin không được kích hoạt cho đến khi bạn nhấn vào nút được cung cấp. Bằng cách cho phép các plugin, bạn thiết lập kết nối với Facebook và tuyên bố đồng ý sự để việc truyền tải dữ liệu lên Facebook. Nếu bạn đang đăng nhập vào Facebook, Facebook có thể kết hợp với tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn nhấn nút tương ứng, các thông tin tương ứng được truyền trực tiếp lên Facebook bởi trình duyệt của bạn và lưu trữ ở đó.

Để biết thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, xử lý và tiếp tục sử dụng các dữ liệu của Facebook, cũng như quyền lợi của bạn và các thiết lập bạn có thể điều chỉnh được để bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng tham khảo các thông báo về Bảo vệ dữ liệu của Facebook.

Nếu bạn không muốn Facebook thu thập dữ liệu về bạn thông qua trang web của chúng tôi, bạn phải đăng xuất Facebook trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

2) Google+

Trang web Bosch sử dụng các plugin xã hội ("plugins") của mạng xã hội plus.google.com. Mạng xã hội này được điều hành bởi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ ("Google"). Các plugin này liên kết với logo Google+ hoặc hậu tố "Google+", "Google plus", hoặc "+1".

Nếu bạn truy cập một trang web của chúng tôi có chứa những plugin này, họ vẫn được vô hiệu hóa. Các plugin không được kích hoạt cho đến khi bạn nhấn vào nút được cung cấp. Bằng cách cho phép các plugin, bạn thiết lập kết nối với Google+ và tuyên bố đồng ý sự để việc truyền tải dữ liệu lên Google+. Nếu bạn đang đăng nhập vào Google+, Google+ có thể kết hợp với tài khoản Google+ của bạn. Nếu bạn nhấn nút tương ứng, các thông tin tương ứng được truyền trực tiếp lên Google+ bởi trình duyệt của bạn và lưu trữ ở đó.

Để biết thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, xử lý và tiếp tục sử dụng các dữ liệu của Google+, cũng như quyền lợi của bạn và các thiết lập bạn có thể điều chỉnh được để bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng tham khảo các thông báo về Bảo vệ dữ liệu của Google+.

Nếu bạn không muốn Google+ thu thập dữ liệu về bạn thông qua trang web của chúng tôi, bạn phải đăng xuất Google+ trước khi truy cập trang web của chúng tôi.

3) YouTube

Trang web Bosch sử dụng diễn đàn video You Tube. Diễn đàn video này được điều hành bởi YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ.You Tube là một diễn đàn cho phép xem và nghe các loại file âm thanh và video.

Khi bạn tải một trang web của chúng tôi, You Tube player trên trang sẽ thiết lập một kết nối đến YouTube để đảm bảo việc truyền tải kỹ thuật của video hoặc tập tin âm thanh. Khi kết nối với YouTube được thiết lập, dữ liệu được chuyển lên YouTube.

Để biết thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, xử lý và tiếp tục sử dụng các dữ liệu của You Tube, cũng như quyền lợi của bạn và các thiết lập bạn có thể điều chỉnh được để bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng tham khảo các thông báo về Bảo vệ dữ liệu của You Tube.

4) Twitter

Trang web Bosch sử dụng các plugin xã hội ("plugins") của mạng xã hội Twitter. Mạng xã hội này được điều hành bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ ("Twitter"). Các plugin này liên kết với logo Twitter hoặc hậu tố "tweet".

Nếu bạn truy cập một trang web của chúng tôi có chứa những plugin này, họ vẫn được vô hiệu hóa. Các plugin không được kích hoạt cho đến khi bạn nhấn vào nút được cung cấp. Bằng cách cho phép các plugin, bạn thiết lập kết nối với Twitter và tuyên bố đồng ý sự để việc truyền tải dữ liệu lên Twitter. Nếu bạn đang đăng nhập vào Twitter, Twitter có thể kết hợp với tài khoản Twitter+ của bạn. Nếu bạn nhấn nút tương ứng, các thông tin tương ứng được truyền trực tiếp lên Twitter bởi trình duyệt của bạn và lưu trữ ở đó.

Để biết thông tin về phạm vi và mục đích của việc thu thập dữ liệu, xử lý và tiếp tục sử dụng các dữ liệu của Twitter, cũng như quyền lợi của bạn và các thiết lập bạn có thể điều chỉnh được để bảo vệ sự riêng tư của bạn, xin vui lòng tham khảo các thông báo về Bảo vệ dữ liệu của Twitter.

Sử dụng các liên kết bên ngoài

Trang web của Bosch có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba điều hành mà không liên quan với chúng tôi. Sau khi bạn nhấp vào liên kết, chúng ta không còn có bất kỳ ảnh hưởng đến việc thu thập, lưu trữ, xử lý hoặc của bất kỳ dữ liệu cá nhân được chuyển bằng cách nhấn vào liên kết (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc URL của trang có chứa các liên kết), vì các bên thứ ba nằm ở ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy, Bosch không chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bên thứ ba.

Sử dụng các dữ liệu cá nhân và đặc điểm mục đích kỹ thuật

Bosch hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có hợp đồng với Bosch sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quản lý kỹ thuật của các trang web, quản lý khách hàng, khảo sát sản phẩm, yêu cầu bạn gửi đến Bosch và chỉ trong phạm vi cần thiết cho mục đích này hoặc theo mô tả mục đích xử lý tại các địa điểm tương ứng của các trang web của chúng tôi. Nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng với Bosch có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật và tuân thủ các quy định của Mục 2 (Bảo vệ thông tin cá nhân) của Luật An toàn thông tin mạng, Việt Nam.

Ngoài ra, việc tuân thủ tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết sẽ được đảm bảo.

Bảo mật Thông Tin

Bosch có biện pháp đảm bảo dữ liệu của bạn chúng tôi đang kiểm soát được bảo vệ chống giả mạo, mất mát, phá hủy, truy cập trái phép, hoặc tiết lộ trái phép. Biện pháp bảo vệ của chúng tôi đang được tiếp tục được cải thiện theo quy định của nhà nước về phát triển công nghệ.

Quảng Cáo

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi sử dụng nó để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và, nếu có thể, bao gồm bạn trong các cuộc điều tra về sản phẩm, với điều kiện bạn đã đồng ý chúng ta sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo. Nếu bạn đã đồng ý sử dụng như vậy, nhưng không còn muốn nhận quảng cáo của Bosch, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Sau đó dữ liệu của bạn sẽ bị xóa, hoặc bị chặn trong trường hợp còn cần thiết cho mục đích thanh toán và kế toán.

Thu hồi sự chấp thuận

Bạn cũng có thể thu hồi sự chấp thuận thu thập, xử lý, và sử dụng các dữ liệu cá nhân của bạn cho tương lai.

Các dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa nếu sự đồng ý cho việc lưu trữ bị thu hồi, nếu các dữ liệu cá nhân không còn cần thiết nữa để thực hiện mục đích hoặc nếu lưu trữ dữ liệu cá nhân là điều không thể chấp nhận được vì lý do pháp lý khác nào.

Dữ liệu cần thiết cho các mục đích thanh toán và kế toán hoặc là tuân theo các nghĩa vụ pháp lý để bảo vệ không bị ảnh hưởng.

Truy cập và Chỉnh sửa

Bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân hiện đang được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi cần đầy đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể tiến hành xử lý. Vì vậy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản qua địa chỉ email bosch-infoteam@vn.bosch.com

Đề xuất và Khiếu nại

Để biết thêm thông tin hoặc gửi đề xuất hay khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với nhân viên an ninh dữ liệu của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ:
ASEAN Data Security Officer
RBAS/DSO Department
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd
11 Bishan Street 21
Singapore 573943