Anh minh hoa Choi than

SỰ KIỆN MỚI NHẤT

Hãy thường xuyên cập nhật những sự kiện hập dẫn về dịch vụ của Bosch!


> Ngày hội sửa chữa bảo trì tại làng đá Hòn Đất
- Từ ngày 29/03/2017 đến ngày 30/03/2017
- Tại làng đá Hòn Đất, Huyện Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang


> Ngày hội bảo hành, sửa chữa tại làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn
- Duy nhất ngày 09/11/2016
- Tại làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng


> Khai trương trung tâm bảo hành ủy quyền OSC TECH
- Duy nhất ngày 06/10/2016
- Tại trung tâm bảo hành ủy quyền OSC TECH


> Ngày hội bảo hành sửa chữa tại trung tâm ủy quyền
- Từ ngày 01/11/2015 đến ngày 31/12/2015
- Toàn bộ khách hàng đang sử dụng máy nhãn hiệu Bosch

> Chương trình bảo hành và sữa chữa 24h
- Áp dụng đến hết 31/12/2014
- Giảm thiểu thời gian chờ bảo hành/sửa chữa
- Đảm bảo quyền lợi khi thời gian bảo hành/sửa chữa vượt quá 24h theo quy định chương trình
> Thể lệ chương trình