Tên công ty và địa chỉ

Công ty TNHH Bosch Việt Nam Tầng 14, Ngôi Nhà Đức 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phụ trách nội dung

Công ty TNHH Bosch Việt Nam

Số điện thoại

(84 28) 62583690

Liên hệ với Bosch

Công ty TNHH Bosch Việt Nam Tầng 14, Ngôi Nhà Đức 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84 28) 62583690

Fax: (84 28) 62583692

Email: bosch-infoteam@vn.bosch.com