DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY - DÒNG MÁY CHUYÊN NGHIỆP CỦA BOSCH Logo Heavy duty


STT Dòng máy Mã hàng Tên máy
1Máy mài góc nhỏ06013880K0GWS 7-100
2Máy mài góc nhỏ06013880KAGWS 7-100
3Máy mài góc nhỏ06013880K0AGWS 7-100 SET
4Máy mài góc nhỏ06013886K0GWS 7-100 T
5Máy mài góc nhỏ06013885K0GWS 7-100 ET
6Máy mài góc nhỏ06013940K0GWS 750 -100
7Máy mài góc nhỏ06013940K5GWS 750-100
8Máy mài góc nhỏ06013880K2GWS 7-125
9Máy mài góc nhỏ0601377760GWS 8-100 C
10Máy mài góc nhỏ0601378660GWS 8-100 CE
11Máy mài góc nhỏ06013960K0GWS 900-100
12Máy mài góc nhỏ06013960K2GWS 900-125
13Máy mài góc nhỏ0601822200GWS 11-125 CI
14Máy mài góc nhỏ0601793002GWS 12-125 CI
15Máy mài góc nhỏ060179E002GWS 13-125 CI
16Máy mài góc nhỏ0601795002GWS 15-125 CI
17Máy mài góc nhỏ0601798002GWS 15-150 CI
18Máy mài góc nhỏ0601830C07GWS 15-125 CIH
19Máy mài góc nhỏ060179G002GWS 17-125 CI
20Máy mài góc nhỏ060179K002GWS 17-150 CI
21Máy mài góc lớn0601849104GWS 20-180
22Máy mài góc lớn0601849313GWS 20-180
23Máy mài góc lớn0601849347GWS 20-180
24Máy mài góc lớn0601849184GWS 20-180
25Máy mài góc lớn0601850104GWS 20-230
26Máy mài góc lớn0601850106GWS 20-230
27Máy mài góc lớn0601881AK0GWS 22-180
28Máy mài góc lớn0601890D00GWS 22-180 LVI
29Máy khoan xoay06014735K0GBM 10 RE
30Máy khoan xoay0601049603GBM 13 HRE
31Máy khoan xoay0601130203GBM 32-4
32Máy khoan xoay06014775K0GBM 13 RE
33Máy khoan động lực >500W06012271K0GSB 13 RE
34Máy khoan động lực >500W06012271K1GSB 13 RE
35Máy khoan động lực >500W06012271K0AGSB 13 RE
36Máy khoan động lực >500W06012281K1GSB 16 RE
37Máy khoan động lực >500W06012281K1AGSB 16 RE
38Máy khoan động lực06011A21K1GSB 20-2 RE
39Máy khoan động lực0601184607GSB 20-2 RE
40Máy khoan búa 1-2KG0611250500GBH 2-23 REA
41Máy khoan búa 1-2KG06112720K0GBH 2-24 RE
42Máy khoan búa 1-2KG06112721K0GBH 2-24 DRE
43Máy khoan búa 1-2KG06112730K0GBH 2-24 DFR
44Máy khoan búa 1-2KG0611251604GBH 2-26 E
45Máy khoan búa 1-2KG061125139CGBH 2-26 E
46Máy khoan búa 1-2KG0611251704GBH 2-26 RE
47Máy khoan búa 1-2KG0611251709GBH 2-26 RE
48Máy khoan búa 1-2KG0611253709GBH 2-26 RE
49Máy khoan búa 1-2KG0611253399GBH 2-26 DE
50Máy khoan búa 1-2KG061125339KGBH 2-26 DE
51Máy khoan búa 1-2KG0611253604GBH 2-26 DE
52Máy khoan búa 1-2KG061125339LGBH 2-26 DE
53Máy khoan búa 1-2KG0611253704GBH 2-26 DRE
54Máy khoan búa 1-2KG0611253709GBH 2-26 DRE
55Máy khoan búa 1-2KG061125339AGBH 2-26 DRE
56Máy khoan búa 1-2KG0611253704GBH 2-26 DRE
57Máy khoan búa 1-2KG061125476AGBH 2-26 DFR
58Máy khoan búa 1-2KG06112670K1GBH 2-28 D
59Máy khoan búa 1-2KG0611267100GBH 2-28 DV
60Máy khoan búa 1-2KG0611267140GBH 2-28 DV
61Máy khoan búa 1-2KG0611267102GBH 2-28 DV
62Máy khoan búa 1-2KG06112672K0GBH 2-28 DFV
63Máy khoan búa 1-2KG06112672K1GBH 2-28 DFV
64Máy khoan búa 3KG0611239704GBH 3-28 E
65Máy khoan búa 3KG061123A0K0GBH 3-28 DRE
66Máy khoan búa 4KG0611332171GBH 4-32 DFR
67Máy khoan búa 4KG06113321K2GBH 4-32 DFR
68Máy khoan búa 4KG06113321K3GBH 4-32 DFR
69Máy khoan búa >=5KG0611263706GBH 7-46 DE
70Máy khoan búa >=5KG06112651K0GBH 8-45 D
71Máy khoan búa >=5KG06112650K0GBH 8-45DV
72Máy khoan búa >=5KG0611266100GBH 12-52 DV
73Máy đục <12KG06113370K0GSH 5
74Máy đục <12KG06113220K0GSH 7 VC
75Máy đục <12KG0611316703GSH 11 E
76Máy đục <12KG0611316706GSH 11 E
77Máy đục <12KG06113360K0GSH 11VC
78Máy đục >12KG0611335100GSH 16-30
79Máy đục >12KG0611388004GSH 388
80Máy mài bàn060127A0K1GBG6
81Máy mài bàn060127A1K1GBG8
82Máy mài bàn060127A1L0GBG8
83Máy mài thẳng0601215004GGS 27 L
84Máy mài thẳng0601221000GGS 28 LC
85Máy mài thẳng0601221100GGS 28 LCE
86Máy mài thẳng0601214103GGS 6S
87Máy mài thẳng0601215043GGS 27L
88Máy mài thẳng0601215703GGS 27 LC
89Máy mài thẳng0601222170GGS 8 CE
90Máy thổi hơi nóng060194B004GHG 600-3
91Máy thổi hơi nóng060194C704GHG 630 DCE
92Máy bắn keo0601950703GKP 200 CE
93Máy bào0601594007GHO 10-82
94Máy cưa đa năng0601B290K0GCM 10 MX
95Máy cưa đa năng0601B23100GCM 12 SDE
96Máy cắt gạch060136A2K0GDM 13-34
97Máy cắt sắt0601B170K0GCO 2000
98Máy cắt sắt0601B371K0GCO 14-24
99Máy cắt kim loại0601500408GSC 160
100Máy chà nhám băng0601274004GBS 75 A
101Máy chà nhám lệch tâm06013875K0GEX 125-1 AE
102Máy cưa bàn0601B30200GTS10
103Máy cưa bàn0601B30400GTS 10 XC
104Máy cưa đĩa06015230K0GKS 190
105Máy cưa đĩa06016230K1GKS 190
106Máy cưa đĩa06016230K0GKS 190
107Máy cưa đĩa060157A0K0GKS 235
108Máy cưa đĩa06015A20K0GKS 235 Turbo
109Máy cưa kiếm060164C8L0GSA 1100 E
110Máy cưa kiếm060164J00AGSA 18 V-LI
111Máy cưa lọng06015160K0GST 25M
112Máy cưa lọng06015160L0GST 25M
113Máy cưa lọng060158159EGST 80 PBE
114Máy cắt xốp0601575103GSG 300
115Máy đánh bóng06013890K0GPO 12 CE
116Máy hút bụi06019C61L0GAS 18V-LI
117Máy hút bụi06019C61L0AGAS 18V-LI
118Máy hút bụi060197A006GAS 11-21
119Máy khoan vặn vít dùng pin06018681K4GSR 10,8-2-LI
120Máy khoan vặn vít dùng pin06018681L7GSR 10,8-2-LI
121Máy khoan vặn vít dùng pin06018681K4GSR 10,8-2-LI
122Máy khoan vặn vít dùng pin06018681L7GSR 10,8-2-LI
123Máy khoan vặn vít dùng pin06019B74B1GSR 14,4-2-LI
124Máy khoan vặn vít dùng pin06019D9000GSR 14,4 VE-2-LI
125Máy khoan vặn vít dùng pin0615A0000EGSR 14.4-2 LI
126Máy khoan vặn vít dùng pin0615A0001ZGSR 14.4-2 LI
127Máy khoan vặn vít dùng pin0615A00020GSR 14.4-2LI
128Máy khoan vặn vít dùng pin06019B74B1GSR 14,4-2-LI
129Máy khoan vặn vít dùng pin06019D9000GSR 14,4 VE-2-LI
130Máy khoan vặn vít dùng pin0615A0000EGSR 14.4-2 LI 2 PIN
131Máy khoan vặn vít dùng pin06019B73B2GSR 18-2-LI
132Máy khoan vặn vít dùng pin06019B73K0GSR 18-2-LI
133Máy khoan vặn vít dùng pin0615A00021GSR 18-2LI
134Máy khoan vặn vít dùng pin06019B73B2GSR 18-2-LI
135Máy khoan vặn vít dùng pin0601390908GWB 10,8 LI
136Máy khoan vặn vít dùng pin0601918GK0GSR 14,4-2
137Máy khoan vặn vít dùng pin06019D40K2GSR 12 V-EC
138Máy mài góc nhỏ dùng pin060193A3L4GWS 18V-LI
139Máy mài góc nhỏ dùng pin0615A00024GWS 18V-LI
140Máy khoan động lực dùng pin06019C70B2GSB 14,4-2-LI
141Máy khoan động lực dùng pin0615A00023GSB 14.4-2-LI
142Máy khoan động lực dùng pin06019C70L1GSB 14.4-2-LI 2.0AH
143Máy khoan động lực dùng pin06019D23B2GSB 18-2-LI
144Máy khoan động lực dùng pin0615A00022GSB 18-2-LI
145Máy khoan động lực dùng pin06019D23K0GSB 18-2-LI
146Máy khoan động lực dùng pin06019C1171GSB 36 VE-2-LI
147Máy khoan búa 1-2KG dùng pin0611900R0GGBH 36 V-LI
148Máy khoan búa 1-2KG dùng pin0611906003GBH 36 V-LI Plus
149Máy bắt ốc dùng pin06019A69K1GDR 12-LI
150Máy bắt ốc dùng pin06019B81B2GDX 18V-LI
151Máy bắt ốc dùng pin06019A1S01GDS 18 V-LI DS
152Máy bắt ốc dùng pin06019E01K1GDS 12 V-EC
153Máy cưa kiếm dùng pin060164L9L2GSA 12 V-LI (SOLO)
154Máy cưa lọng dùng pin06015A10L1GST 12 V-LI (SOLO)
155Máy cưa đĩa dùng pin06016A10L2GKS 12 V-LI (SOLO)
156Máy cắt đa năng dùng pin06018580L3GOP 12 V-LI (SOLO)
157Máy phun xịt rửa06009104K0GHP 5-55
158Máy phun xịt rửa06009105K0GHP 5-65
159Máy phun xịt rửa06009108K0GHP 5-75
160Máy phun xịt rửa06009100K0GHP 5-13 C
161Máy cắt kim loại dạng đột0601530142GNA 2.0
162Máy thổi06019804K0GBL 800 E
163Máy khác06012300B0GOP 250 CE
164Máy khác06012370K0GOP 30-28

Dòng sản phẩm Heavy Duty của Bosch được bảo hành 01 năm, ngoại trừ máy thổi hơi nóng (bảo hành 06 tháng), pin và sạc được bảo hành 06 tháng.

Chính sách bảo hành 1 năm sẽ được áp dụng từ ngày 15/07/2016.

Chi tiết chính sách vui lòng tham khảo thêm trên trang web: http://www.baohanhbosch-pt.com.vn Tải về máy tính